Press

May 24, 2023

By Mates AB(publ) Lanserar Crowdfunding-Emission För Att Motverka Gängrekrytering

Stockholm, 18/09/2023 - By Mates AB, en ledande aktör inom digitala lösningar för ungdomar och barn, meddelar idag sitt partnerskap med Accumeo för att genomföra en crowdfunding-emission. Syftet med denna emission är att bekämpa gängrekrytering, öka tillgängligheten för meningsfull fritid och erbjuda förberedande kunskaper för unga vuxnas första CV.

By Mates AB har en stark historia av att främja positiv utveckling hos ungdomar genom sina digitala plattformar. Deras engagemang för att använda spel som en katalysator för lärande och personlig tillväxt har gett många ungdomar möjligheten att utveckla färdigheter som är värdefulla i deras framtida liv och karriärer.I samarbete med Accumeo strävar By Mates AB nu efter att utöka sin inverkan på samhället. Crowdfunding-emissionen kommer att tillåta dem att skala upp sina insatser och nå ut till ännu fler ungdomar och barn med sina positiva och utbildningsinriktade initiativ. Detta partnerskap är en möjlighet för individen att stödja en samhällsinsats med potential för god avkastning.

"Vi ser denna emission som en unik möjlighet för individer att aktivt delta i lösningen av ett samhällsproblem som berör oss alla. Genom denna crowdfunding-emission ger vi varje individ möjligheten att vara med och bekämpa gängkriminalitet, främja meningsfull fritid och stödja unga vuxnas väg mot sina första CV. Det är en chans att vara en del av en positiv förändring." - Gabriel Eriksson, Medgrundare av By Mates. "Detta är ett utmärkt exempel på hur samhället och näringslivet kan gå samman för att göra en verklig skillnad.”

För att ta del i denna investeringsmöjlighet och stödja By Mates ABs insatser, besök https://accumeo.com/foretag/by-mates. Emissionen är öppen för investerare som delar samma passion för samhällsengagemang och positiv påverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

Om By Mates AB(publ)
By Mates AB är en ledande leverantör av digitala lösningar som främjar lärande, personlig utveckling och meningsfull fritid för ungdomar och barn. Genom sina innovativa plattformar skapar de möjligheter för unga att utveckla värdefulla färdigheter och erfarenheter.


May 24, 2023

By Mates AB(publ) och Stockholm Stad, Hässelby Vällingby, samarbetar för att främja digitala färdigheter och ungdomsaktivering genom gaming under Summerfun 2023.

Stockholm, Sverige - By Mates i samarbete med Stockholm Stad, är stolta över att meddela en banbrytande ungdomsaktiveringsaktivitet med fokus på gaming. Initiativet syftar till att stärka unga individer, främja digitala färdigheter och lyfta fram de många fördelarna som gaming kan erbjuda, inklusive förbättrad engelska, samarbetsförmåga, programmering och andra värdefulla färdigheter som förhöjer en ung persons första CV.

Aktiviteten äger rum från den 12 juni till den 30 juni och detta engagerande och lärorika program kommer att koppla samman unga gamers med deras föredragna hobby för att erbjuda en plattform för personlig utveckling, kompetensutveckling och gemenskapsinteraktion. Genom att utnyttja kraften bakom gaming strävar By Mates och Stockholm Stad efter att överbrygga klyftan mellan fritidsaktiviteter och förvärvandet av värdefulla livskunskaper.

Ungdomsaktiveringsaktiviteten kommer att erbjuda ett brett utbud av spännande möjligheter för deltagarna att utforska olika aspekter av gaming, både som underhållning och som en ingång till värdefulla utbildningserfarenheter. Genom en serie interaktiva praktiska sessioner kommer unga individer att exponeras för en mängd digitala färdigheter och få möjlighet att utveckla en bred kompetensbas som kommer att gagna dem både personligt och yrkesmässigt.

"Vi är otroligt glada över att samarbeta med Stockholm Stad för att lansera detta unika initiativ", säger Gabriel Eriksson, COO på By Mates AB(publ). "Gaming har utvecklats till en kraftfull plattform som kan främja färdigheter som kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Genom att använda gaming som attraktionskraft kan vi engagera unga individer i en aktivitet de brinner för samtidigt som vi rustar dem med värdefulla färdigheter för deras framtid."

Programmet kommer att erbjuda expertledda sessioner om ämnen som spelutveckling, programmering, streaming, spelanalys och onlinesäkerhet. Deltagarna kommer också att få möjlighet att delta i vänliga tävlingar, samarbetsövningar och mentorskapsprogram med erfarna yrkesverksamma inom spelbranschen och ungdomspedagoger.

Genom att dra nytta av gamingens popularitet och attraktionskraft är By Mates och Stockholm Stad engagerade i att bygga en generation av unga människor med digitala färdigheter som är rustade med viktiga livskunskaper och väl förberedda för framtidens utmaningar och möjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

May 17, 2023

By Mates ska tillhandahålla sitt Community Accelerator Program (CAP) för Åhus Beach Festival i sommar.

Stockholm, Sverige - By Mates AB (publ), en ledande plattformsleverantör för community aktiveringar, är glad över att meddela att man har valts att tillhandahålla sina tjänster till Åhus Beach Festival, som kommer att hållas i Åhus, Skåne i sommar.

By Mates grundare och VD Andreas Bengtsson säger "Vi är glada över att samarbeta med Åhus Beach AB och ser fram emot att leverera vårt community accelerator program (CAP) som kommer att göra detta evenemanget till en stor framgång."

Åhus Beach Festival förväntas locka tusentals deltagare från hela regionen, och By Mates kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att allt löper smidigt vid community-aktivering inom gaming. Evenemanget kommer att äga rum från 1 juli till 22 juli i Åhus och kommer att ha ett eget spelområde som är en del av huvudfestivalområdet.By Mates har en beprövad erfarenhet av att leverera högkvalitativa community aktiverings lösningar till evenemang av alla storlekar, och är engagerade i att tillhandahålla en sömlös upplevelse för både sponsorer och deltagare genom gaming. Grundat 2017 har företaget snabbt etablerat sig som en ledare inom branschen, tack vare dess innovativa tillvägagångssätt och engagemang för kundnöjdhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

May 14, 2023

By Mates AB(publ) genomför en nyemission om 5 MSEK

Styrelsen i By Mates AB(publ) har, med stöd av bemyndigandet från By Mates AB(publ) årsstämma den 27:e maj 2022, beslutat om en nyemission med delvis företräde för befintliga aktieägare om 200 000 aktier, motsvarande 5,0 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 25 SEK per aktie vilket motsvarar s.k. ”pre.money” värdering om drygt 45,2 MSEK.

Bakgrund, motiv och värdering
Motivet för nyemissionen är att dels möjliggöra fortsatt integration av kontrakterade partners plattformar samt marknadsföring av bolagets lanserade eSport- & gaming-plattform, mates.gg, samt etablera bolagets nya s.k. SAAS-tjänster ”Digitalt Fritids” för skolor i Sveriges alla kommuner och ”Digital Fritidsgård” för landets alla utsatta områden och ”Digital & Social Mötesplats” för landets alla LSS-hem.

Styrelsens bedömning av bolagets värdering har utförts på marknadsmässiga grunder och baseras på bolagets potentiella intäkts- och vinstmöjligheter, utifrån bolagets budget för åren 2023 t o m 2025. Efter lansering av bolagets eSport- & gaming-plattform som under 2022 haft stark tillväxt av användare och stor aktivitet i plattformens tävlingar samt bolagets nylanserade SAAS-tjänster.

Beslut och nyemission
Styrelsen beslutade 2023-05-02, i enlighet med registrerat bemyndigande beslutat på ordinarie bolagsstämman 2022-05-27, att genomföra en nyemission med visst företräde för de befintliga aktieägarna och till allmänheteten, om högst 200 000 nya aktier till ett pris om 25 kronor/aktie varvid bolaget tillförs högst 5 000 000 SEK(fem miljoner kronor) före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökas med högst 56 349,62 kronor.

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om att utöka emissionen med högst ytterligare

40 000 nya aktier till ett pris om 25 kronor/aktie varvid bolaget tillförs totalt högst 6 000 000 SEK(sex miljoner kronor) före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökas med högst 67 619,54 kronor.

Tilldelning i bolagets nyemission
Befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna en(1) ny aktie för varje fem(5) befintligt innehavda aktier.
För övrigt sker tilldelning i bolagets nyemission utifrån när teckning emottagits av bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bengtsson, VD
E-post: andreas@mates.gg
Telefon: +46 73 524 00 48

DEC 02, 2022

By Mates AB och Flashe Gaming Group AB planerar för framtida samarbete

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, och Flashe Gaming Group AB, en av världens ledande leverantörer av prestandahöjande och ergonomiska E-sport tillbehör, för just nu diskussioner för ett framtida samarbete tillsammans.

Både By Mates AB (publ) och Flashe Gaming Group AB ser att ett samarbete mellan de två parterna är lönsamt på lång sikt, och har därför valt att utveckla en gemensam avsiktsförklaring tillsammans. Ett av de gemensamma målen för samarbetet är att marknadsföra varandras varor och tjänster på respektives plattformar. Försäljning av e-sport artiklar från Flashe Gaming planeras att marknadsföras via By Mates olika kanaler, bland annat som priser till By Mates veckovisa tävlingar, ”challenges”, på företagets gaming plattform Mates.GG.

“Att kunna erbjuda våra medlemmar starka produkter som både förebygger skador och ökar prestation i spelen är lika självklart beslut som att erbjuda benskydd till fotbollsspelare”, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates AB (publ).

"Flashe Gaming's vision är att bli golfhandsken för gaming. Med hjälp av By Mates fantastiska plattform kan vi komma närmre det målet, samtidigt som det ger oss en unik möjlighet att samarbeta med ett av de främsta företagen inom branschen", säger Oskar Ödmark, grundare av Flashe Gaming Group.

För mer information om det framtida samarbetet mellan By Mates AB (publ) och Flashe Gaming Group AB kontakta: info@mates.gg
Om By Mates AB (publ)
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på bättre onlinebeteende för både e-sport och traditionell sport.By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp Mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar.

För mer information besök: www.bymates.comOm Flashe Gaming Group AB
Flashe gaming är en av världens ledande leverantörer av prestandahöjande och ergonomiska E-sport tillbehör. Hos Flashe gaming hittar du produkter som ökar din prestation, samtidigt som du förebygger och lindrar belastningsskador.

För mer information besök: http://flashegaming.com

SEP 05, 2022

By Mates AB och Faster Forward arbetar för mer inkludering inom gaming världen

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, och Faster Forward, livsstilsplattformen för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, annonserar nu sitt partnerskap.

Tillsammans fokuserar båda parter på att utveckla ett samarbete som främst handlar om inkludering, att skapa mångfald inom gaming, och att öka förståelsen kring att gaming är till för alla. Gaming är en aktivitet som vem som helst kan ta del av då bakom skärmen är alla lika.

För By Mates AB (publ) ger samarbetet en möjlighet att nå ut till en ny målgrupp, barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, och för Faster Forward ger samarbetet med By Mates en möjlighet att vara med och inkludera fler inom gaming med chansen att möta bra förebilder inom ett tryggt community. Både Faster Forward och By Mates AB (publ) ser även att det finns stora möjligheter i att skapa och utveckla ett inkluderande community för gaming och gemenskap för just målgruppen, där precis alla är välkomna.  

”En fördel över många andra sporter eller hobbys är den digitala verksamheten vi kan bedriva, där man möter varandra på samma sätt oberoende på bakgrund, plats, eller funktionsnedsättning. Tillsammans ser vi fantastiska möjligheter att kunna inkludera och aktivera fler ungdomar och skapa förebilder för alla”, säger Gabriel Eriksson, COO på By Mates AB (publ).  

”Vi vill ge våra användare samt vår målgrupp möjlighet att delta vid By Mates olika gaming aktiviteter, för att barn och ungdomar ska kunna hitta ett sammanhang där de kan spela ihop med andra. Precis som det går till när du spelar någon annan lagsport, så krävs det att det finns personer runt omkring. Ett hockeylag bygger på flera individer och de finns inte alltid på samma plats, då inkluderas personer med och utan funktionsnedsättningar för att de gillar sporten hockey. Vi ser att det är på samma sätt med gaming”, säger Christian Hedberg, VD på Faster Forward.  

För mer information kontakta: info@mates.gg eller info@fasterforward.seOm By Mates AB
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på bättre online beteende för både gaming och traditionell sport.By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp Mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar. För mer information besök: wwww.bymates.comOm Faster Forward
Faster Forward är en digital plattform som erbjuder människor med funktionsnedsättning och anhöriga en mer aktiv och upplevelserik vardag. Genom plattformen erbjuder Faster Forward sina användare ett brett sortiment av events och upplevelser som är testade vilket garanterar deltagande och förhöjer livskvaliteten för vår målgrupp.  För mer information besök: www.fasterforward.se

AUG 15, 2022

Nytt partnerskap mellan By Mates AB och Overwolf möjliggör för utveckling av gaming plattformen Mates.GG

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, har i dagarna offentliggjort det nya partnerskapet med Overwolf, världens ledande ramverk för spel appar och moddar.

Samarbetet med Overwolf ger By Mates AB möjlighn att ytterligare utveckla plattformen Mates.GG för att skapa en spetsigare och mer belönande spelupplevelse för sina drygt 39,000 användare. Genom partnerskapet har By Mates utökade möjligheter att dela och monetärisera på fler spel, både stora och små, samt nya verktyg för att själva skapa och utveckla en spel app som kan följa statistik, fånga speldata och mycket mera.  

För By Mates användare betyder detta en förbättrad upplevelse när de interagerar med plattformen Mates.GG, i och med att de kan erbjudas nya typer av utmaningar i olika populära spel, ”challenges”, som är en stor och central del av plattformens koncept. För annonsörer innebär det en ny flora av möjligheter att synas och interagera med medlemmar.

”Spännande integration som öppnar upp för helt nya sätt att interagera med våra medlemmar och samtidigt ger annonskunderna ny kraft”, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates AB (publ).

JUL 08, 2022

By Mates AB annonserar ett nytt partnerskap med Azerion för att leverera digitala tjänster för O-Ringen 2022.

Det årliga orienteringsevenemanget O-Ringen kommer att äga rum i Uppsala mellan 24-30 juli och organisationen har valt gaming plattformen Mates.gg, levererad av By Mates AB, för deras digitala aktivering av deltagare under evenemanget.

By Mates kommer att skapa digitala spelutmaningar, ”challenges”, på sin plattform varje dag under evenemanget för besökarna att njuta av och tävla om priser sponsrade av O-Ringens sponsorer. Alla deltagande medlemmar kommer att uppleva en djupare koppling till sponsorerna som deltar i denna aktivering, i sin tur kan sponsorerna marknadsföra sig ännu mer direkt mot besökare som deltar i utmaningarna. Alla utmaningar på evenemanget kommer att aktiveras på spel som tillhandahålls av Azerion och möjliggörs av partnerskapet mellan By Mates AB och Azerion, med uppdraget att aktivera deltagarna inte bara på plats, utan att skapa en viral spridning från ett lokalt evenemang och attrahera framtida användare till plattformarna.

"Detta kommer att öppna upp nya möjligheter för alla livesportevenemang med alla typer av partnerskapsprogram på plats" - Andreas Bengtson, VD By Mates AB

För O-Ringen kan denna aktivering öppna upp en större publik för sina sponsorer och även skapa ett mer relevant sammanhang samtidigt som de interagerar med målgruppen. För de kommande åren kan detta innebära mer pengar från alla sponsorer och ge O-Ringen mer pengar utan att behöva ner lägga mer tid.Tjänsten är öppen för alla sportevenemang och är tillgänglig från By Mates AB efter sommaren.

Om By Mates AB
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på bättre onlinebeteende för både e-sport och traditionell sport.

By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp Mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar.

Om Azerion
Azerion är en högväxande digital underhållnings- och medieplattform. Som ett innehållsdrivet teknik- och dataföretag betjänar Azerion konsumenter, digitala utgivare, annonsörer och spelskapare globalt. Azerions integrerade plattform tillhandahåller tekniska lösningar för att automatisera köp och försäljning av digital reklam för medieköpare och säljare, med stöd av sälj- och kampanjledningsteam på marknaden. Genom vår teknik samarbetar innehållsskapare, digitala utgivare och annonsörer med Azerion för att nå de miljontals människor över hela världen som spelar Azerions spel och ser dess distribuerade underhållningsinnehåll för att öka engagemanget, lojalitet och driva e-handel.

Azerion grundades 2014 av två holländska entreprenörer och har upplevt snabb expansion driven av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Azerion har sitt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna och är ett börsnoterat företag noterat på Euronext Amsterdam.

JUN 28, 2022

By Mates AB annonserar nytt samarbete med O-Ringen

By Mates AB skall, via plattformen Mates.gg, förse O-Ringens deltagare med digitala aktiveringar under årets event som går av stapeln i Uppsala söndagen den 22 juli och håller på fram tills lördagen den 30 juli. By Mates AB skall även förse ungdomshuset med datorer för aktiveringar live på plats.

”Milstolpe för By Mates att få leverera till ett så stort event som O-Ringen”, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates AB.

Tjänsten med aktiveringar under live-event kommer att finnas tillgänglig för marknaden från och med augusti 2022. För intresse eller ytterligare information vänligen kontakta: Andreas Bengtsson, VD By Mates AB, e-post andreas@mates.gg

Om By Mates AB:
En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på ett bättre onlinebeteende för både E-sport och traditionell idrott.By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start har man byggt upp mates.gg, en skalbar digital gaming plattform där man registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar.

JUN 22, 2022

By Mates annonserar nytt samarbete med Stockholms Stad för sommaraktivering av ungdomar.

By Mates AB har tillsammans med Stockholms Stad genomfört ett sommarevent under en vecka på Medborgarhuset i Hägerstensåsen där flera hundra ungdomar engagerade sig i digitala aktiviteter under vecka 24. Eventet var startskottet inför samarbetet och nu börjar planeringen för uppskalning.

Genom att mixa lokal närvaro med digitalt engagemang går det att aktivera ungdomar och unga vuxna på ett sätt som når brett och engagerar fler. Målet är att utbilda lokala ledare som kan engagera och driva projektet framåt lokalt, men också hjälpa andra stadsdelar att engagera sig på samma sätt. Under veckan har By Mates närvarat med coacher, datorer och föreläsare. All aktivitet drivs framåt via plattformen Mates.gg.
“Ett väldigt lyckat första case och roligt att se så många engagerade ungdomar och föräldrar. Ser verkligen mycket fram emot att få utveckla detta koncept vidare.” - Alvaro Zagal, samordnare Stockholms Stad

Det är starkt när man ser allt jobb, alla tankar och ideer omsättas till verklighet och samtidigt skapa positiva intryck för så många unga.” - Andreas Bengtsson, VD By Mates AB

Tjänsten “Digitalt fritids” kommer att lanseras bredare under året och framåt utvärderas varje förfrågning för sig.