Investera i ungdomars framtid, idag   _____

Vi konfronterar den verklighet där en betydande del av unga saknar fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda en meningsfull digital fritid motverkar vi inte bara detta, utan adresserar även de allvarliga konsekvenserna av tidig rekrytering till organiserad kriminalitet
Investera
565 000 SEK / 5 000 000
Kontakta

Fritid

~300 000 tolv- till artonåringar säger att de inte deltar i någon fritidsaktivitet. Vi har vetat sedan länge att en meningsfull fritid är en väldigt viktig del i en ungdoms tillväxt och deras glädje, idag anser vi att det viktigare än någonsin.
______________________________________________

Rekrytering

- till organiserad kriminalitet börjar så tidigt som 10 år, och ofta efter eller mellan skolans verksamhet när ungdomar inte har annan sysselsättning att fokusera på. Vi vill genom våran satsning aktivera, utbilda och engagera flera, samtidigt som vi främjer unga personers första CV.
______________________________________________

Digitalisering

- sker inte tillräckligt snabbt och inte tillräckligt likvärdigt. Skolor och kommuner har tydliga mål för att demokratisera digitala färdigheter, och budgetar är avsatta för det. Kommunerna säger att de har svårt att hålla jämna steg med att nå målen.
__________________________________________________

Summering

Vårt moderna samhälle står inför en stor utmaning: en allt större digital klyfta. Dagens ungdomar, brottas med denna klyfta. Många av dessa unga individer, så unga som 12 år, söker tillflykt och tillhörighet i kriminella aktiviteter och extremism. Kommunerna kämpar med begränsade resurser och har svårt att skapa ett effektivt och inkluderande ungdomsengagemang.
______________________________________________

"Vårt system skapar nya vänskapsband och framtidshorisonter för alla åldrar, övervinner sociala hinder och funktionsnedsättningar. Det ger en trygg plats för inlärning och möjligheter för kommuner att minska kostnader för ungdomsaktivering och fritidsaktiviteter.

Samarbetet med kommuner och skolor är vår framtid, där vi strävar efter att hjälpa dem att göra mer med mindre, samtidigt som vi bidrar till kampen mot organiserad gängkriminalitet och erbjuder unga säkra alternativ."

Andreas Bengtsson
VD - By Mates AB(publ)
"Var en del av nästa stora sak inom spel och socialt ansvar. Tillsammans skapar vi en ljusare digital framtid.”

En Meningsfull Affärsmodell

Skolor

Inom Svenska skolor avslutas vanligtvis fritids vid 12-13 års ålder. Vi strävar efter att engagera fler barn under längre tid genom spel, både personligen och digitalt.

LSS Hem

Vi strävar efter att minska ensamhet hos personer med funktionsnedsättningar, särskilt de med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, genom att skapa och fördjupa relationer i en trygg digital miljö.

Fritidsgård

Svenska områden brottas med ökande ungdomsengagemangsproblem. Vi använder Mates.gg för att främja kompetens och samhällsengagemang med spel och digitala sociala aktiviteter.

Reklam


Vi når gamers och "cable cutting"-generationen genom att integrera produkter i deras speltid, skapar utmaningar och möjliggör varumärkesinteraktion mellan det fysiska och digitala utrymmet.

Marknad

I Sverige finns det 1 050 fritidsgårdar, 4 800 skolor och 5 000 LSS-boenden, med andra ord är den lokala marknaden enorm, samtidigt som den inte är bearbetad. Värdet per avtal är
20-30 000 SEK per månad och karaktäriseras av låga uppstartskostnader tack vare smidig och enkel implementation.

1 050

Fritidsgårdar

4 800

Skolor

5 000

LSS Boenden

Prognos

För helåret 2024 estimerar By Mates att de totala intäkterna uppgår till drygt 9.12 MSEK för att sedan stiga till 31.47 MSEK 2025. Rörelseresultatet (EBIT) beräknas uppgå till 4.3 MSEK 2024 med en EBIT-marginal om 47 procent. Under 2025 beräknas rörelseresultatet närmare tredubblas till 21.3 MSEK med en EBIT-marginal om 68 procent.


Primär exit-plan är en försäljning till en större, kanske internationell aktör inom spel-, edtech- eller samhällsbyggnadssektorn. Den sekundära exit-planen är en marknadsnotering på någon av de svenska MTF:erna under 2025, givet goda marknadsförutsättningar.

Ta ställning.
Var med och säkra nästa generations fritid.

Investera

Material