Kom för avkastningen och stanna för samhällsnyttan

Vi konfronterar den verklighet där en betydande del av unga saknar fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda en meningsfull digital fritid motverkar vi inte bara detta, utan adresserar även de allvarliga konsekvenserna av tidig rekrytering till organiserad kriminalitet
InvesteraKontakta

1/3

Av ungdomar saknar fritidsaktivitet

Fritid
  • ~300 000 tolv- till artonåringar säger att de inte deltar i någon fritidsaktivitet. Vi har vetat sedan länge att en meningsfull fritid är en väldigt viktig del i en ungdoms tillväxt och deras glädje, idag anser vi att det viktigare än någonsin.
Gör Skillnad idag

I/0

Den digitala klyftan ökar mellan socioekonomiska barriärer

Digitalisering
  • - sker inte tillräckligt snabbt och inte tillräckligt likvärdigt. Skolor och kommuner har tydliga mål för att demokratisera digitala färdigheter, och budgetar är avsatta för det. Kommunerna säger att de har svårt att hålla jämna steg med att nå målen.
Gör Skillnad idag

Vi befinner oss i spetsen för en revolutionerande förändring inom ungdomsverksamhet där vår banbrytande digitala fritidsgård, som kombinerar modern teknik med traditionell fritidsverksamhet, är lösningen som både spar tid och samtidigt engagerar fler. Det betyder att fler kan få en meningsfull fritid till en kostnad som är lägre än tidigare.

Genom etablerade gränsöverskridande nätverk kan By Mates expandera lösning internationellt på ett smart sätt. Samarbeten mellan kommuner och länder sker redan inom dessa frågor och där är det många som följer vår resa med Hässelby-vällingby.

Att satsa på By Mates och bli delägare innebär inte bara en potentiell ekonomisk avkastning, utan också en chans att bidra till ett samhälle där alla ungdomar får möjligheten att växa och utvecklas.

Investera för avkastningen, men var med på resan för samhällsnyttan.
Win win.

Andreas Bengtsson
VD - By Mates AB(publ)
"Kommuner betalar mindre, får ut mer och Ungdomarna vinner.”

En Meningsfull Affärsmodell

Skolor

Inom Svenska skolor avslutas vanligtvis fritids vid 12-13 års ålder. Vi strävar efter att engagera fler barn under längre tid genom spel, både personligen och digitalt.

LSS Hem

Vi strävar efter att minska ensamhet hos personer med funktionsnedsättningar, särskilt de med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, genom att skapa och fördjupa relationer i en trygg digital miljö.

Fritidsgård

Svenska områden brottas med ökande ungdomsengagemangsproblem. Vi använder Mates.gg för att främja kompetens och samhällsengagemang med spel och digitala sociala aktiviteter.

Reklam


Vi når gamers och "cable cutting"-generationen genom att integrera produkter i deras speltid, skapar utmaningar och möjliggör varumärkesinteraktion mellan det fysiska och digitala utrymmet.

Marknad

I Sverige finns det 1050 fritidsgårdar, 4800 skolor och 5000 LSS-boenden, med andra ord är den lokala marknaden enorm, samtidigt som den inte är bearbetad. Värdet per avtal är 20-30 000 SEK per månad och karaktäriseras av låga uppstartskostnader tack vare smidig och enkel implementation.

1 050

Fritidsgårdar

4 800

Skolor

5 000

LSS Boenden

Prognos

För helåret 2024 estimerar By Mates att de totala intäkterna uppgår till drygt 4.6 MSEK för att sedan stiga till 28 MSEK 2025, och 74 MSEK 2026. Rörelseresultatet (EBIT) beräknas uppgå till 0 SEK 2024, 12 MSEK under 2025 och 45 MSEK under 2026.

På grund av den förväntade ökningen av marknadsföringsinsatserna inom B2C-sektorn år 2025 förväntas en negativ EBIT inom den sektorn år 2025. År 2026 förväntas en positiv EBIT även för B2C-sektorn.

Primär exit-plan är en marknadsnotering på någon av de svenska MTF:erna under 2026, givet goda marknadsförutsättningar.

Ta ställning.
Var med och säkra nästa generations fritid.

Investera

Material