By Mates for Mates

En gaming plattform för utveckling, sociala relationer och sponsring med fokus på ett bättre onlinebeteende för både gaming och traditionell idrott.

Om By Mates

By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera gaming och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen.

Mer om oss
By Mates teaser
By Mates AB

SENASTE OM BY MATES

MAY 26, 2023

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2023

Styrelsen i By Mates AB(publ) , 559112-3467, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma. 
Datum 2023-06-26
Tid 19:00
Plats Tegnergatan 39, Stockholm 
Ärenden enligt dagordningen
1.Val av ordförande, protokollförare och justerare på stämman
2.Fastställande av röstlängd
3.Kallelse och dagordning
4.Fastställande av av resultaträkning och balansräkning
5.Disposition av resultatet
6.Framläggande av årsredovisningen
7.Ansvarsfrihet för styrelse och VD
8.Arvodering
9.Val av styrelse
10.Val av revisor
11.Bemyndigande
12.Stämmans avslutande

Styrelsen  i By Mates AB(publ) 
Stockholm 2023-05-26

Anmälan: Info@mates.gg

Dagsordning

MAY 24, 2023

By Mates AB(publ) och Stockholm Stad, Hässelby Vällingby, samarbetar för att främja digitala färdigheter och ungdomsaktivering genom gaming under Summerfun 2023.

Stockholm, Sverige - By Mates i samarbete med Stockholm Stad, är stolta över att meddela en banbrytande ungdomsaktiveringsaktivitet med fokus på gaming. Initiativet syftar till att stärka unga individer, främja digitala färdigheter och lyfta fram de många fördelarna som gaming kan erbjuda, inklusive förbättrad engelska, samarbetsförmåga, programmering och andra värdefulla färdigheter som förhöjer en ung persons första CV.

Aktiviteten äger rum från den 12 juni till den 30 juni och detta engagerande och lärorika program kommer att koppla samman unga gamers med deras föredragna hobby för att erbjuda en plattform för personlig utveckling, kompetensutveckling och gemenskapsinteraktion. Genom att utnyttja kraften bakom gaming strävar By Mates och Stockholm Stad efter att överbrygga klyftan mellan fritidsaktiviteter och förvärvandet av värdefulla livskunskaper.

Ungdomsaktiveringsaktiviteten kommer att erbjuda ett brett utbud av spännande möjligheter för deltagarna att utforska olika aspekter av gaming, både som underhållning och som en ingång till värdefulla utbildningserfarenheter. Genom en serie interaktiva praktiska sessioner kommer unga individer att exponeras för en mängd digitala färdigheter och få möjlighet att utveckla en bred kompetensbas som kommer att gagna dem både personligt och yrkesmässigt.

"Vi är otroligt glada över att samarbeta med Stockholm Stad för att lansera detta unika initiativ", säger Gabriel Eriksson, COO på By Mates AB(publ). "Gaming har utvecklats till en kraftfull plattform som kan främja färdigheter som kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Genom att använda gaming som attraktionskraft kan vi engagera unga individer i en aktivitet de brinner för samtidigt som vi rustar dem med värdefulla färdigheter för deras framtid."

Programmet kommer att erbjuda expertledda sessioner om ämnen som spelutveckling, programmering, streaming, spelanalys och onlinesäkerhet. Deltagarna kommer också att få möjlighet att delta i vänliga tävlingar, samarbetsövningar och mentorskapsprogram med erfarna yrkesverksamma inom spelbranschen och ungdomspedagoger.

Genom att dra nytta av gamingens popularitet och attraktionskraft är By Mates och Stockholm Stad engagerade i att bygga en generation av unga människor med digitala färdigheter som är rustade med viktiga livskunskaper och väl förberedda för framtidens utmaningar och möjligheter.

Läs mer

MAY 17, 2023

By Mates ska tillhandahålla sitt Community Accelerator Program (CAP) för Åhus Beach Festival i sommar.

Stockholm, Sverige - By Mates AB (publ), en ledande plattformsleverantör för community aktiveringar, är glad över att meddela att man har valts att tillhandahålla sina tjänster till Åhus Beach Festival, som kommer att hållas i Åhus, Skåne i sommar.

By Mates grundare och VD Andreas Bengtsson säger "Vi är glada över att samarbeta med Åhus Beach AB och ser fram emot att leverera vårt community accelerator program (CAP) som kommer att göra detta evenemanget till en stor framgång."

Åhus Beach Festival förväntas locka tusentals deltagare från hela regionen, och By Mates kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att allt löper smidigt vid community-aktivering inom gaming. Evenemanget kommer att äga rum från 1 juli till 22 juli i Åhus och kommer att ha ett eget spelområde som är en del av huvudfestivalområdet.By Mates har en beprövad erfarenhet av att leverera högkvalitativa community aktiverings lösningar till evenemang av alla storlekar, och är engagerade i att tillhandahålla en sömlös upplevelse för både sponsorer och deltagare genom gaming. Grundat 2017 har företaget snabbt etablerat sig som en ledare inom branschen, tack vare dess innovativa tillvägagångssätt och engagemang för kundnöjdhet.

Läs mer

MAY 14, 2023

By Mates AB(publ) genomför en nyemission om 5 MSEK

Styrelsen i By Mates AB(publ) har, med stöd av bemyndigandet från By Mates AB(publ) årsstämma den 27:e maj 2022, beslutat om en nyemission med delvis företräde för befintliga aktieägare om 200 000 aktier, motsvarande 5,0 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 25 SEK per aktie vilket motsvarar s.k. ”pre.money” värdering om drygt 45,2 MSEK.

Motivet för nyemissionen är att dels möjliggöra fortsatt integration av kontrakterade partners plattformar samt marknadsföring av bolagets lanserade eSport- & gaming-plattform, mates.gg, samt etablera bolagets nya s.k. SAAS-tjänster ”Digitalt Fritids” för skolor i Sveriges alla kommuner och ”Digital Fritidsgård” för landets alla utsatta områden och ”Digital & Social Mötesplats” för landets alla LSS-hem.

Läs mer

DEC 02, 2022

By Mates AB och Flashe Gaming Group AB planerar för framtida samarbete

By Mates AB (publ), gaming bolaget med fokus på ett bättre online beteende, och Flashe Gaming Group AB, en av världens ledande leverantörer av prestandahöjande och ergonomiska E-sport tillbehör, för just nu diskussioner för ett framtida samarbete tillsammans.

NOV 17, 2022

By Mates AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

By Mates AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 2 december 2022.

Vill du investera i By Mates AB?

Läs vårt Pitch Deck för att du som investerare ska få en bättre bild om bolaget!

Lär dig mer